San Jose National High School E-portal

No student should be left behind..

News

Values Education: Source: Bureau of Secondary Education Philippines

Posted by San Jose National High School on April 28, 2013 at 11:50 AM

Module 1 Isang Buhay, Isang Dios

Module 2 Angat Ka!

Module 3 Ang Tamang Pagiisip

Module 4 Manampalataya Ka at Kumilos

Module 5 Iba't Iba Pero Pareho

Module 6 Ang Kaibuturan ng Tao

Module 7 Ako Ang Iyong Konsensya

Module 8 Moralidad Ko Ingatan Ko

Module 9 Panatag Ka?

Module 10 Gaano Ka Ba Kalaya?

Module 11 Katotohanan, Panindigan Mo!

Module 12 Katatagan ng Kalooban

Module 13 Matalinong Paghusga

Module 14 Walang Labis, Walang Kulang

Module15

Module 16 Isang Buhay, Isang Kaluluwa

Module 17 Kapag Tumibok ang Puso

Module 18 Wastong Pamamahala

Module 19 Anu Ang Inyong Minamahalaga?

Module 20 Iwasan, Huway Subukan

Categories: Fourth Year EASE Module

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply carlo
1:24 AM on February 28, 2015 
what happen your website